Praca w Japonii

Nierzadko zwiedzenie kraju to początek zakochania się w nim. Wiele osób odwiedzających Japonię marzy, by osiąść tam na stałe. To może być trudne z uwagi na wiele czynników. Język musi być naturalnie na wysokim poziomie (nie ma tam, jak w Anglii, dużej grupy polonijnej, z którą możemy mówić po polsku). Jeżeli to opanujemy, możemy starać się o wizę pozwalającą na pracę w kraju. Ambasada albo konsulat może dać nam taką wizę – dopiero z nią będziemy mogli wjechać za granice Japonii jako osoby uprawnione do pracy zarobkowej. Aby uzyskać takową, musimy posiadać stopień naukowy uczelni wyższej. Kolejna przeszkoda to tzw. status zamieszkania. W Japonii jest kilkanaście takich statusów, są to na przykład dziennikarstwo, edukacja, inżynieria, rozrywka, biznes, zarządzanie, usługi międzynarodowe i tym podobne. Jeżeli na przykład mamy tytuł magistra inżyniera i staramy się o wizę dla inżyniera, możemy pracować tylko w takim zawodzie. W przypadku, gdy będziemy chcieli zmienić nasz zawód, konieczna jest kolejna wiza. Jeżeli chcemy zostać tam na długo – a chcemy – musimy postarać się o kartę pobytu. Od lipca zeszłego roku wstrzymano tzw. rejestrację obcych, a wprowadzono karty pobytu. Można ją uzyskać na lotnisku, jednak będzie ograniczona czasowo. Urząd imigracyjny może zezwolić na dłuższy pobyt lub pozwolić osiedlić się na stałe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.